PRISER.

  • Fotografering gravid
  • Fotografering familj
  • Fotografering nyfödd
  • Fotografering porträtt
  • 1990:-
  • 2190:-
  • 1990:-
  • 2190:-

INFO INFÖR FOTOGRAFERING.

För samtliga paker gäller:

All fotografering sker utomhus. Om inte ni har något förslag på fotoplats så har jag alltid ett förslag i bakfickan.

Fotograferingen tar den tid den tar. Att fånga era mest magiska ögonblick är ingenting jag sätter en tidsbegränsning på. Ibland är det någon (oftast mindre) familjemedlem som behöver tid på sig för att känna sig trygg med en ny person. Beräknad tidsåtgång är från 40 minuter och uppåt.

Senast 14 dagar efter fotograferingen får ni bildleverans där jag valt ut de bästa bilderna. Alltid med ett minimum om 10 bilder.